Montaż zbiorników technologicznych wraz z wykonaniem podkonstrukcji pod rurociągi